Aby usprawnić proces składowania oraz transportu towarów dokonaliśmy w ostatnim czasie kilku istotnych zmian w naszej logistyce.

Większy magazyn

Powiększyliśmy nasz główny magazyn w Lublinie do ponad 7 tys. m². Rozbudowie uległa również powierzchnia chłodni. Wynosi ona teraz 2 tys. m² i jest magazynem wysokiego składowania.

Szybsze kompletowanie towarów

Dodatkowo aby przyspieszyć kompletację towarów dokonaliśmy reorganizacji pracy na magazynie – adresacja miejsc magazynowych, adresacja pól do ustawienia palet po kompletacji to tylko niektóre elementy wciąż poprawiającego się procesu.

Lepsze warunki transportu

Poprawiliśmy warunki przewozu towarów wrażliwych (np. surowe mięso) poprzez zastosowanie bezpiecznych środków technicznych dopuszczonych do kontaktu z żywnością przez Polskie Normy.

Nowoczesne procedury przyjęć towarów

Aby usprawnić dostawy od producentów a tym samym przyspieszyć dostawy do Klientów wprowadziliśmy system awizacji dla zewnętrznych dostawców.

Zwiększona flota samochodów dostawczych

Systematycznie zwiększamy flotę naszych samochodów dostawczych zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w krajach Beneluxu.

 

To wszystko z myślą o naszych Klientach. Chcemy aby nasza oferta była z każdym kolejnym miesiącem coraz lepsza i jeszcze szybciej docierała do Państwa sklepów.