W ogłoszonej po raz 20 Liście 500 Rzeczpospolitej Spółka Mastermedia została wyróżniona w kategoriach „Eksport” oraz „Debiut”.

Lista 500 opracowywana jest na podstawie kopii sprawozdań finansowych oraz ankiet zawierających dane finansowe. Eksperci opracowujący ranking biorą pod uwagę zmianę przychodów firm oraz udział eksportu w sprzedaży.

Więcej na: http://www.rp.pl/Lista-500/306189898-Orly-gospodarki-daja-jej-naped.html