Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych („RODO”), które ma wpływ na nasze kontakty z Państwem. Biorąc pod uwagę
powyższe, niniejsza informacja ma zapewnić Państwa, że przetwarzanie odbywa się zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych, w szczególności z RODO.
Zasadniczo posiadane przez nas dane osobowe obejmują Państwa imię i nazwisko oraz dane
do kontaktu takie jak adres e-mail i numer telefonu, jedynym szerszym zakresem zbieranych
przez nas danych są dane kandydatów do pracy.

Po więcej informacji odsyłamy do poniższego pliku PDF.