Przepłynęliśmy ocean! I dotarliśmy z najlepszymi polskimi produktami do Australii i Nowej Zelandii. Mastermedia zdobyła kolejny szczyt –  nowy kontynent!

Mastermedia, jedna z największych firm eksportujących żywność z Polski, rozszerza dotychczasowe dostawy o nowy kontynent – Australię i Nową Zelandię. Do tej pory eksport najlepszych polskich produktów trafiał do 7. Państw Europy takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Niderlandy, Irlandia, Belgia, Szwecja, Szwajcaria. Ekspansja Mastermedia jest  poszerzeniem horyzontów rozwoju marki, a także rozbudową potencjału sprzedaży produktów polskich producentów w kanale zagranicznym.

Mastermedia chce zapewnić wszystkim Klientom dostęp do jak najszerszej oferty polskich produktów spożywczych niemal na każdym kontynencie świata. Dlatego też została nawiązana współpraca z partnerem biznesowym, dzięki któremu produkty sprzedawane przez Mastermedia trafiają na rynek Australii i Nowej Zelandii. Współpraca rozpoczęła się na początku 2021 r. i jest w fazie stałego rozwoju. Dziś to już regularne dostawy.

– Nowe rynki i nowe kontakty handlowe to korzyści dla obu stron, dzięki nim poznajemy zasady handlu z nowym krajem, uczymy się nowych zwyczajów zakupowych klientów i konsumentów, odkrywamy nowe trendy rynkowe. Naszym zadaniem jest dostosowanie się do tych nowości, ale także kształtowanie i edukacja nowego rynku. Dzięki optymalnej ofercie i znanym, wysokiej jakości polskim produktom, możemy odnosić wspólne sukcesy z producentami. Dla nas nie istnieją granice – dzięki wejściu na nowy kontynent wychodzimy z obszaru klienta polonijnego i poszerzamy grupę odbiorców polskich produktów wśród mieszkańców danego krajumówi Rafał Szarowski Dyrektor Handlowy Mastermedia.

Australia i Nowa Zelandia to kraje, w których polonia jest obecna już od XIX w., w ostatnich latach wielu młodych Polaków przyjeżdża na ten kontynent na studia, na kontrakty do pracy, wielu z nich zostaje na stałe. Są też liczne przypadki „wędrówki” emigracji – z Europy (Wielka Brytania, Irlandia) czy z USA.